TAO ĐÀN 02: BON SAI VÀ THƯ PHÁP

Liên hệ

TAO ĐÀN 01 – THẮNG CẢNH VIỆT NAM

Liên hệ

TAO ĐÀN 02: BON SAI VÀ THƯ PHÁP

– Kích thước: 25x35cm
– Giấy couches Matt: 60.2g/m2
– Bìa treo in metalize, ép nổi 3D
– Hộp âm dương in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D
– Túi vải không dệt

– Hotline: 0905 550 311 – 0935 181 377