DVA07 – Bloc Đại 2021 14.5×20.5Cm – Vòng Quanh Thế Giới

Liên hệ

BLOC ĐẠI – Mã DVA.07

Chủ đề: Vòng Quanh Thế Giới
Nội dung: Danh Ngôn Cuộc Sống

– Kích thước: 14.5×20.5 cm
– Ruột giấy couches Matt: 60g/m2
– Bọc màng co, giấy Couches Matt 250g/m2
– Có 2 vít xoắn đi kèm (hoặc ốc âm dương)

– Hotline: 0905 550 311 – 0935 181 377